ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه پست الکترونیکی آدرس
 1   عباس   حسنخانی   31321269      abhasan@uk.ac.ir   جنب سالن ورزشی شماره 1 
 2   خانم   محسنی زاده   31321259         جنب سالن ورزشی شماره 1 - دفتر فوق برنامه ورزشی 
 3   محمد حسن   قاسمی   31321269         جنب سالن ورزشی شماره 1 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :