اداره کل امور ورزشی

صفحات مرتبط

  • - مدیر کل امور ورزشی

مدیر کل امور ورزشی

مدیر کل امور ورزشی: دکتر علی حمزه‌ای

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

شماره تلفن دفتر: ۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۶۹

محل دفتر: جنب سالن ورزشی شماره ۱