اداره کل امور ورزشی

گزارش عملکرد امور ورزشی دانشگاه

عملکرد امور ورزشی دانشگاه در سال 1394

عملکرد امور ورزشی دانشگاه در سال 1394

به گفته صادقی رئیس امور ورزشی دانشگاه مسابقات در رشته های فوتسال ، والیبال و تنیس روی میز در بخش آقایان و والیبال وتنیس روی میز در بین خانم ها برگزار گردید.که با برگزاری این مسابقات شور حال خاصی در بین همکاران دانشگاهی به وجود آمد. این مسابقات با شرکت حدود صد نفری همکاران دانشگاهی همراه بود که انشااله با برگزاری این مسابقات باعث جذب بیشتر دانشگاهیان در زمینه ورزش باشیم. و بتوانیم دور های بعدی را با شرکت بیشتر و در رشته های مختلف بهتر برگزار کنیم . همچنین جهت جذب بیشتر همکاران به ورزش و با پیگیری و تصویب در شورای ورزشی دانشگاه و شورای واحد روزهای چهارشنبه پیاده روی همگانی در دانشگاه برگزار می گردد.

ادامه مطلب