نوع خبر 
 
 کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95
دوشنبه 3 خرداد 1395  9:28
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :