اداره کل امور ورزشی

کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95

تعداد بازدید:۷۹۸
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95

کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95

 


نظر شما :