اداره کل امور ورزشی

مدیرکل امور ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان از برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو و گرامیداشت جایگاه و منزلت مقام دانشجو با عنوان گرامیداشت شهید حججی خبر داد.

مدیرکل امور ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان از برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو و گرامیداشت جایگاه و منزلت مقام دانشجو با عنوان گرامیداشت شهید حججی خبر داد.

تعداد بازدید:۹۵۲
ه گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی حمزه ای هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت روحیه کار گروهی و افزایش نشاط دانشجویان عنوان کرد و افزود: «امکانات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در راستای تحقق این آرمان ها بصورت همه جانبه در اختیار کارمندان و دانشجویان قرار می گیرد.» وی گفت: «ورزش یکی از اصولی است که پیامبر و ائمه ما به شدت به ان توجه داشته اند و باید در راستای حفظ آمادگی همه جانبه جامعه اسلامی حمایت از ورزش اولویت اصلی مدیران باشد.» حمزه ای خاطرنشان کرد: «این دوره از مسابقات با حضور یازده تیم دانشجویی و یک تیم کارمندی آغاز به کار کرده است.»
مدیرکل امور ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان از برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو و گرامیداشت جایگاه و منزلت مقام دانشجو با عنوان گرامیداشت شهید حججی خبر داد.

نظر شما :