اداره کل امور ورزشی

مسابقات پرس سینه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به میزبانی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان برگزار شد.

تعداد بازدید:۱۱۱۱
ه گزارش روابط عمومی واحد کرمان، دراین دوره از مسابقات دانشجویان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با هم به رقابت پرداختند و در پایان تیم واحد کرمان با شکست رقبا در جایگاه نائب قهرمانی ایستاد. تیم پرس سینه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان به مربی گری حسام گلبادی و سرپرستی حسن توکلی و با حضور یاور آبرون، رضا شهریاری، حسام حسن شاهی، حسین توکلی، علیرضا شمس الدینی، حسام گلبادی، حسن توکلی بعنوان اعضای این تیم در این مسابقات خوش درخشید.
مسابقات پرس سینه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به میزبانی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان برگزار شد.

( ۳ )

نظر شما :