اداره کل امور ورزشی

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات رزمی کیک بوکسینگ جهان توسط جناب آقای منصور صادقی را به ایشان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان تبریک می گوئیم.

تعداد بازدید:۸۷۶
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات رزمی کیک بوکسینگ جهان توسط جناب آقای منصور صادقی را به ایشان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان تبریک می گوئیم.

( ۱ )

نظر شما :