مدیر کل امور ورزشی : عباس حسنخانی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

آدرس پست الکترونیک : abhasan@uk.ac.ir

شماره تلفن دفتر : 034-31321269

محل دفتر : جنب سالن ورزشی شماره 1

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :